Chris Pytka

TEACHING Ekonometria 2011

Wyniki (II termin)

Wyniki egzaminu w II terminie i z ćwiczeń dostępne są tutaj. Oglądanie prac(y) możliwe jest 20.02 o godz. 17.00 przed Aulą 2 bud. C.

Wyniki (I termin)

Wyniki egzaminu i z ćwiczeń dostępne są tutaj. Na oglądanie prac zapraszam 3.02 na godz. 9.00, pok. 05M. Serdecznie dziękuję Wam za miniony semestr.

Laboratorium XIII

 • slajdy do ćwiczeń [pdf]
 • CPM a sprawa PL [xlsx]

Punkty z ćwiczeń

 • wyniki [pdf]
 • punkty z poszczególnych zadań (hasło takie jak "tajnych" materiałów) [xlsx]

Laboratorium XI

 • zadania z PL [pdf]
 • arkusz do zadań [xlsx]
 • notatka o raportach z Solvera [pdf]
 • dotychczas przerobione zadania z PL do analizy pooptymalizacyjnej [pdf]
 • rozwiązany arkusz zadań do dotychczas przerobionych zadań [xlsx]

Punktacja za model

 • wyniki za model [pdf]

Laboratorium X

 • slajdy do ćwiczeń [pdf]
 • graficzne rozwiązywanie zadań PL (thx Przyjacielu!) [xls]
 • zadania z programowania liniowego - preludium [pdf]
 • How do you do, Mr. Solver. [xlsx]

Laboratorium IX

 • slajdy do ćwiczeń [pdf]
 • materiały do przepływów międzygałęziowych (serdeczne podziękowania dla Autorów za możliwość udostępnienia!) [pdf]
 • program generujący zadania z przepływów międzygałęziowych (serdeczne podziękowania dla Pana dra Wojciecha Ożdżeńskiego za udostępnienie swojego programu!) [exe]

Laboratorium VIII

 • slajdy do ćwiczeń [pdf]
 • seriale (dane z Google Trends) [gdt]
 • płaca realna i produktywność pracy gospodarki brytyjskiej [gdt]
 • sprzedaż domów i rozpoczęte budowy w USA [gdt]
 • Murray, M.P. (1994): "A Drunk and Her Dog: An Illustration of Cointegration and Error Correction" The American Statistician, 48, 37-39 [pdf]

Laboratorium VII

 • slajdy do ćwiczeń [pdf]
 • procesy stochastyczne [xls]
 • dane makroekonomiczne dla USA [gdt]
 • proces stochastyczny vs. szereg czasowy (skrypt w R przeprowadzonej na zajęciach symulacji) [R]

Laboratorium VI

 • slajdy do ćwiczeń [pdf]
 • count-R2 w zależności od progu odcięcia [xls]
 • stosunki pozamałżeńskie Amerykanów [gdt]
 • zachorowalność na choroby wieńcowe wśród mieszkańców RPA [gdt]
 • sprzedaż biletów do teatru [gdt]

Laboratorium V

 • slajdy do ćwiczeń [pdf]
 • "Zbrodnia i kara" [gdt][jstor]
 • estymacja modelu wzrostu Solowa-Swana [gdt][jstor]
 • dwuargumentowa funkcja Cobba-Douglasa [nbp][jstor]
 • dwuargumentowa funkcja CES [nbp][jstor]
 • dochody menadżerów w USA [gdt]
 • dochody ludności amerykańskiej [gdt]
 • izokwanty produkcji funkcji Cobba-Douglasa [xlsx]

Laboratorium IV

 • slajdy do ćwiczeń [pdf]
 • import samochodów w Polsce (2001-2007) [gdt]
 • wybory prezydenckie w USA a dynamika bezrobocia (1900-2004) [gdt]
 • sprzedaż pewnej firmy pewnej rzeczy [gdt]
 • wycena win z Bordeaux [gdt][pdf]
 • dane z podręcznika 1_10 [xls]
 • dane z podręcznika 3_1 [xls]
 • MacroPolicy, Inc. [gdt]

Laboratorium III

 • slajdy do ćwiczeń [pdf]
 • wódka po raz kolejny [gdt]
 • dochody menadżerów w USA [gdt]
 • dochody koszykarzy NBA [gdt]
 • wzrost gospodarczy a inwestycje w wyposażenie [gdt][jstor]
 • wzrost gospodarczy a inwestycje w wyposażenie (zmienna CONTINENT zbinaryzowana) [gdt]
 • wydatki na wynajem i dochody nowojorczyków [gdt]
 • bezrobocie i inflacja w USA w latach 1958-2004 [gdt]

Laboratorium II

 • slajdy do ćwiczeń [pdf]
 • wódka po raz kolejny [gdt]
 • R-kwadrat a reszty - prosta wizualizacja [gdt]
 • bezrobocie i inflacja w USA w latach 1958-2004 [xls]
 • dochody menadżerów w USA [gdt]

Laboratorium I

 • slajdy do ćwiczeń [pdf]
 • zadanie z podręcznika [pdf]
 • dane do ćwiczeń [zip]
 • Hal Varian: "Dream Job of the next decade" [youtube]
 • popyt na wódkę (regresja prosta) [xls]
 • popyt na wódkę (regresja wieloraka)[xls]
 • symulacja Monte Carlo prezentująca własności estymatorów (skrypt w R) [zip]

Zasady zaliczenia ćwiczeń

 • handout [pdf]
 • hipotetyczny scenariusz oceniania studentów [xlsx]
 • przykładowy model zaliczeniowy na poziomie ekonometrii podstawowej [pdf]