Chris Pytka

TEACHING Ekonometria 2010

II termin egzaminu:

 • 18 lutego 2011, godz. 9:50
 • Aula II

Zatwierdzone przez Profesora wyniki egzaminu:

 • wyniki [pdf]
 • punkty z poszczególnych zadań egzaminacyjnych (wymagane hasło podane na I zaliczeniu) [xls]

Przedegzaminacyjne konsultacje:

Dodatkowe konsultacje przed egzaminem odbędą się w najbliższy poniedziałek (i.e. 24 stycznia 2011) o godz. 15:40 (z powodu własnego egzaminu mogę minimalnie się spóźnić) w sali 05 (dawna sala fitness w piwnicy) w budynku M (dawny DS Hermes). Przebieg konsultacji będzie całkowicie zdeterminowany przez Wasze życzenia. Do zobaczenia!

II praca audytoryjna:

 • grupa "gradientowa" [pdf]
 • grupa "proporcjonalna" [pdf]

Wyniki:

 • wyniki [pdf]
 • punkty z poszczególnych zadań (wymagane hasło podane na I zaliczeniu) [xls]

Na zajęciach 11 stycznia 2011 przewidziana jest II praca audytoryjna. Ze względu na konieczność przerobienia jeszcze analizy pooptymalizacyjnej w czasie najbliższego spotkania, praca będzie krótsza niż poprzednia. Zakres tematyczny pracy to:

 • model Koycka, mnożnik bezpośredni i długookresowy,
 • badanie stacjonarności procesów stochastycznych,
 • kointegracja,
 • model korekty błędem,
 • programowanie liniowe - określanie zbioru rozwiązań dopuszczalnych, optymalnych, wyznaczanie zbioru warunków napiętych,
 • zapisywanie problemu decyzyjnego w postaci programu,
 • rozwiązywanie programu metodą graficzną.

Jak łatwo zauważyć na pracy nie będzie weryfikowana znajomość modelu Leontiefa. Wynika to z ograniczenia czasowego oraz mojego znanego stosunku do modelu. Zatem nie musicie się uczyć na najbliższe zajęcia tego modelu, ale wiedzcie że na egzaminie na 100% będzie jedno zadanie z tego!
Tradycyjnie przypominam, żebyście się za bardzo nie martwili poziomem trudności. Wyniki będą standaryzowane względem całej populacji.
Trzymam kciuki za Was równie mocno jak ostatnio!

Wyniki zbiorcze :

 • wyniki z I pracy audytoryjnej oraz z modelu [pdf]

Model zaliczeniowy:

 • wymagania odnośnie do modelu [pdf]
 • przykładowy model zaliczeniowy na poziomie ekonometrii podstawowej [pdf]

 

I praca audytoryjna:

 • grupa "preferencji słabych" [pdf]
 • grupa "wielowymiarowa" [pdf]

Wyniki:

 • wyniki [pdf]
 • punkty z poszczególnych zadań (wymagane hasło podane na zaliczeniu) [xls]

Na zajęciach 23 listopada przewidziana jest I praca audytoryjna. Obowiązująca treść to dotychczasowo przerobiony materiał za wyjątkiem modelu tobitowego oraz wymienionych na ćwiczeniach elementów z laboratorium V. Koniecznym do rozwiązania wszystkich zadań jest dowolny kalkulator (wyłączając kalkulator w telefonie). Własne arkusze papieru również wydają się nieodzowne. Czas przeznaczony na pisanie pracy to 60 minut. Zanim dokonacie na mnie linczu za liczbę i poziom trudności zadań, pamiętajcie proszę, że wynik będzie standaryzowany względem rozkładu (uczulam na różnicę między "rozkładem" a "najlepszym wynikiem") w grupie:). Trzymam za Was mocno kciuki!!!

Update:
Jak wspominałem na zajęciach (na początku semestru), na pracy audytoryjnej można mieć podręcznik i notatki. Aby przyniosły one dodatnią wartość dodaną do Waszego wyniku radzę dobrze zaznajomić się ze strukturą książki i notatek.

W związku z licznymi pytaniami podaję również dokładny zakres tematyczny pracy:

 • interpretacja i wyliczanie oszacowań parametrów oraz testów istotności (również względem arbitralnego niezerowego poziomu),
 • interpretacja współczynnika determinacji R2,
 • modele zagnieżdżone,
 • testowanie normalności składnika resztowego (i co za tym idzie losowego),
 • heteroskedastyczność, autokorelacja, współliniowość - identyfikacja i konsekwencje,
 • poprawność specyfikacji względem postaci analitycznej,
 • test łącznej nieistotności parametrów Walda,
 • interpretacja efektów krańcowych dla modeli nieliniowych (logarytmy, kwadraty, sześciany) dla określonych obserwacji,
 • badanie jednorodności (i ewentualnie jej stopnia) dla różnych funkcji produkcji,
 • model logitowy - test istotności z, średnie efekty krańcowe, efekty krańcowe dla określonych obserwacji, próg odcięcia dla próby zbilansowanej, Cramera optymalny próg odcięcia, zliczeniowy R2.


Teoretycznie można zdobyć z pracy 35.5 punktów. Zadań obligatoryjnych jest 5. Ponadto będzie dodatkowe zadanie za 15 punktów bonusowych, którego rozwiązanie wymaga odrobiny błyskotliwości i (względnie) mało liczenia.

Mam nadzieję, że powyższe informacje okażą się dla Was przydatne.


Zasady zaliczenia ćwiczeń [pdf]