Printed contributions to the public debate of Jaap Dronkers

Last update 16 Oktober 2015.

 

Werfhorst, H. Van de, L. Elffers & S. Karsten (red.), 2015. Onderwijsstelsels vergeleken: leren, werken en burgerschap. Didactief. Met medewerking van T. Bol, V. Di Stasio, J. Dronkers, R. Korthals, M. Levels, R. Van der Velden, D. Webbink & J. Witschge. [Full text]

Dronkers, J. 2015. Kies de hoogst mogelijke opleiding. Nederlands Dagblad (26 June) [Full text]

Dronkers, J. 2015. Lerarenbeurs kent risico’s. Parool (31 January). [Full text]

Dronkers, J. 2014. Hoe erg is scheiding voor kinderen en maatschappij? VanTwaalfTotAchtien (December) [Full text]

Dronkers, J. 2014. En daarom hebben we standaardtoetsen. Toets! (October) [Full text]

Dronkers, J. 2014. Empirische tucht. Sociologie Magazine (September). [Full text]

Dronkers, J. 2014. Amsterdam niet beter met zwakke scholen. Parool (6 February). [Full text]

Dronkers, J. 2013. Kwaliteitsverschil scholen ontkennen is niet productief. De Stentor (9 November) [Full text].

Dronkers, J. 2013. Sluipenderwijze wordt Nederland tweetalig. De Volkskrant (16 July) [Full text] [French translation]

Dronkers, J. 2013. Kleinere rol voor Cito bevoordeelt ‘ons soort mensen’. NRC-Handelsblad (26 March) [Full text]

Dronkers, J. 2013. Citotoets is helaas nog lang niet overbodig. De Volkskrant (13 March) [Full text]

Dronkers, J. 2013. Onderwijs is geen bedrijf. Onderwijsblad (23 February) [full text].

Dronkers, J. 2012. Nieuwe Citotoets slecht voor kwaliteit onderwijs. De Volkskrant (20 November) [Full text]

Dronkers, J. 2012. Onderpresterende havo-vwo leerlingen, dalende kwaliteit leraren. Het Onderwijsblad (20 oktober) [Full text]

Dronkers, J. 2012. Spanningen rond de vrije schoolkeuze. Sociologie Magazine 20 (3), 18-20. [Full text]

Dronkers, J. 2011. Scheiden zou niet zo normaal moeten zijn. Socialisme & Democratie 68 (11 & 12), 120-131. [Full text].

Dronkers, J. 2011. Vanzelfsprekende scheiding mag niet langer de norm zijn. NRC-Handelsblad (20 december) [full text]

Dronkers, J. 2011. Islamitische scholen. Een pleidooi voor precisie. Socialisme & Democratie 68 (4), 51-56 [Full text]

Dronkers, J. 2011. Islamitische school zelf is niet het probleem. De Volkskrant (16 april) [Full text].

Dronkers, J. 2011. School als bedrijf is totaal verkeerd. NRC-Handelsblad (11 January) [Full text].

Dronkers, J. 2010. De Gammacanon (51 en slot). Sociologie. Ongelijkheid. De Volkskrant (18 December). [Full text]. Volledige versie in: Wat iedereen moet weten van de menswetenschappen, P. Schnabel, R. Abma, B. Klandermans, B. Meyer, C. Teulings, J. Thomassen, T. Roes, P. Giesen, & M. van Calmhout (red.). Amsterdam: Meulenhoff.

Dronkers, J. 2010. Zwarte scholen, etnische diversiteit en land van herkomst. De Cascade, vol. 7. [Full text]

Dronkers, J. 2010. Influència dels països d’origen i de destí en el rendiment de l’alumnat d’origen immigrat. [The importance of the countries of origin and destination on the educational achievement of pupils with an immigrant background] Debats d’educació nr. 17. Fundació Jaume Bofill, Barcelona. [Full text]

Dronkers, J. 2010. Een gemêleerde school is geen probleem. Heel veel verschillende nationaliteiten wel. Het Onderwijsblad (4 September). [First page] [Second page]

Dronkers, J. 2010. Islamitische leerling blijft achter, ook met hoogopgeleide ouders. De Volkskrant (26 Juni) [Full text].

Dronkers, J. & Alphen, S van. 2010. Diploma biedt geen garantie meer. Het Onderwijsblad (16 January). [Full text]

Dronkers, J. & Alphen, S. van. 2009. Kritiek op meetmethode Schoolprestaties mist doel. Trouw (22 December). [Full tekst]

Dronkers, J. 2009. Lezen leer je op de As-Siddieq. De Volkskrant (1 September). [Full tekst]

Korom, P. & Dronkers, J. 2009. Herr Direktor, von und zu. Die Presse (11 July). [Full Text]

Dronkers, J. 2009 Laag cijfer examens vwo door slechte les. NRC-Handelsblad (13 May). [Full text].

Dronkers, J. & Alphen, S van. 2009 Benadruk talent. Het Onderwijsblad (14 February). [Full text]

Dronkers, J. 2009: Maar zonder de Cito-toets kan school te makkelijk zijn gang gaan. NRC-Handelsblad (31 January). [Full text].

Dronkers, J. & S. van Alphen. 2009. Schoolverlaters geen zaak van school alleen. NRC-Handelsblad (26 January) [Full text]

Dronkers, J. 2008. Zo verbrokkelt Nederland als cultuureenheid. de Volkskrant (9 December) [Full text].

Dronkers, J. 2008. Integratiebeleid zinloos. de Volkskrant (25 November). [Full text]..

Dronkers, J. & B. Lancee. 2008 De kwestie: helpen de middenklasse? Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, September.

Dronkers, J. 2008. Wethouder had zelfs verder kunnen gaan. NRC-Handelsblad (8 Augustus). [Full text]

Lancee, B. & J. Dronkers, 2008. Bij etnische mix kruipen mensen in hun schulp. Geen vertrouwen in de wijk. NRC-Handelsblad (14 May). [Full text]

Dronkers, J. 2008. Echte onderwijseigenaren blijven buiten schot. Het Onderwijsblad (8 Maart). [Full text]

Dronkers, J. & M. de Heus. 2008. Basisscholen zijn er wel op achteruitgegaan. de Volkskrant (13 February). [Full text].

Dronkers, J. 2008. Ook CDA-beleid bracht het onderwijs om zeep. de Volkskrant (12 January). [Full text].

Dronkers, J. 2007. Foute aanpak ongelijkheid in onderwijs. de Volkskrant (10 Oktober). [Full text].

Dronkers, J. 2007. Soepel ontslagrecht helpt migranten. de Volkskrant (7 September). [Full text].

Dronkers, J. & F. Fleischmann. 2007. McDonaldsbaantjes, die helpen de integratie pas. Trouw (2 Juni). [Full text]

Dronkers, J. 2007. Parlementair onderzoek is een fopspeen, nu al. Het Onderwijsblad (19 May). [Full text]

Dronkers, J. 2007. Geen echt onderwijs onderzoek.  NRC-Handelsblad (18 May). [Full text]

Dronkers, J. 2007. Geen politici in onderzoekscommissie naar vernieuwing. Het Onderwijsblad (10 February). [Full text]

Dronkers, J. 2007. In onderwijs zijn feiten nu aan bod. de Volkskrant (3 February). [Full text]

Dronkers, J. 2007. Controle op onderwijs schiet te kort . NRC-Handelsblad (30 January). [Full text]

Dronkers, J. & Y. B. Kuiper, 2006. Zeven foute opvattingen over de huidige Nederlandse adel. Christen Democratische Verkenningen (Winter): 42-51. [Full text]

Dronkers, J. 2006. Kwaliteit van islamscholen is de kwestie niet. Trouw (6 December). [Full text]

Dronkers, J. 2006. Scheiden moet je niet alleen maar subsidiëren. de Volkskrant (18 November). [Full text]

Dronkers, J. 2006. Centraal examen is wel ijkpunt. de Volkskrant (26 June) [Full text]

Dronkers, J. 2006. Verbeter het onderwijs: laat scholen onderling concurreren  de Volkskrant (28 January). Full essay [Full text], ook gepubliceerd in 30 plannen voor een beter Nederland. De sociale agenda, K. van Beek & Zonderop (red.).

Dronkers, J. 2006. Het belang van herkomst. Onderwijsprestaties van migranten in internationaal perspectief. Socialisme en Democratie 63 (3), 39-48. [Full text]

Dronkers, J. 2005. De Toekomst van het Nederland’s Patriciaat. Een sociologische reactie. De Nederlandsche Leeuw (December) 369-372.

Dronkers, J. 2005. Minister presenteert misleidende cijfers. Het Onderwijsblad (22 October). [Full text]

Dronkers, J. 2005. Goed scheiden is schaars goed [A good divorce is rare] de Volkskrant (11 October). [Full text]

Dronkers, J. 2005. Geef Ahmed een baan op niveau. de Volkskrant (27 August). [Full text]

Dronkers, J. 2005. Opnieuw een gemiste kans met Pisa. Het Onderwijsblad (2 April). [Full text]

Dronkers, J. 2005. Rode familie, herleef. de Volkskrant (15 January). [Full text]

Dronkers, J. 2004. Migration und Arbeitsmarkt in den Niederlanden. Integration und Ausschluss von erster und zweiter Migrantengeneration. [Migration and the labor-market in the Netherlands. Integration and exclusion of first and second-generation migrants] Diskurs: 8-19. [Full text]

Dronkers, J. 2004. Waarom de openbare school het slechter doet. Over Onderwijs 6(1).

Dronkers, J. 2004. Godsdienst en rede zijn niet onverzoenlijk. de Volkskrant (14 April). [Full text]

Dronkers, J. 2004. Vrijheid van onderwijs is groot goed. de Volkskrant (9 January). [Full text]

Dronkers, J. 2003. Islamschool doet het beter. de Volkskrant (27 December). [Full text]

Dronkers, J. 2003. Alles over het onderwijspeil in Nederland. Het Onderwijsblad (1 November). [Full text]

Dronkers, J. 2003. Onderwijspeil in Nederland daalt wel. de Volkskrant (26 August). [Full text]

Dronkers, J. 2002. Culturele bagage bepaalt studiekeuze. de Volkskrant (11 December). [Full text}

Dronkers, J. 2000. Nieuwe studiehuis ondermijnt gelijkwaardigheid scholen. NRC-Handelsblad (18 January). [Full text]

Dronkers, J. & M. F. Warnaar, 1999. 'Ze leren er niks maar er is een waanzinnig goede sfeer op deze school'. Over de samenhang tussen kwaliteiten van scholen. VBSchrift 25:7-16. [Full text]

Dronkers, J. 1999. School gebaat bij publicatie score. de Volkskrant (24 April). [Full text]

Dronkers, J. 1999. Onderwijsongelijkheid en onderwijsexpansie. Socialisme en Democratie 56 (5), 239-241.

Dronkers, J. 1999. Universiteit gedwongen tot toelatingstest. Trouw (25 November). [Full text]

Dronkers, J. 1998. Kwaliteitskaart scholen in strijd met de grondwet. de Volkskrant (9 September). [Full text]

Dronkers, J. 1998. Studiehuis bevordert ongelijkheid in onderwijs. de Volkskrant (11 August). [Full text]. Ook in Heimwee naar de HBS, edited by X. van Gelder & H. Wansink. Amsterdam: Volkskrant/Balie

Dronkers, J. 1998. Schoolcijfers arbitrair, maar betere zijn er niet. de Volkskrant (6 March). [Full text]

Meijnen, W & Dronkers, J. 1997. Zwart apart. Sociale segregatie en schoolkeuze. De Helling 10 (3), 7-10.

Dronkers, J. 1997. Netelenbos komt met volstrekt onvoldoende kwaliteitskaart van scholen. Trouw (31 December). [Full text]

Dronkers, J. 1997. Onderzoek toont voor het eerst rendement scholen. De Gelderlander (8 November).

Dronkers, J. 1997. Schoolcijfer zegt niet dat scholen met 5 onvoldoende functioneren. Trouw (8 November). [Full text]

Dronkers, J. 1997. Rapportcijfer. NRC-Handelsblad (4 November). [Full text]

Dronkers, J. 1995. Een schoolloopbaan met veel bochten is bijna altijd voordelig. NRC-Handelsblad (31 January). [Full text]

Dronkers, J. 1995. Meer selectie zal vraag naar hoger onderwijs niet drukken. NRC-Handelsblad (19 September). [Full text]

Dronkers, J. 1994. Onderwijs en Sociale Daling. De Helling 7 (3), 26-30.

Dronkers, J. 1993. Gelijkheid van onderwijskansen: een illusie? Socialisme en Democratie 50 (9), 405-410.

Dronkers, J. 1993. Klasse, talent en sociale hoogtevrees Facta 1: 26-31. [Full text]

Dronkers, J. 1992. Het succes van de verzorgingsstaat. Onderwijskansen niet minder door werkloze of arbeidsongeschikte vader. Didaktief 22(4), 16-18.

Dronkers, J. 1990. Ongunstige sociale klasse oorzaak onderwijsachterstand. Debat; Nationaal Onderwijsmagazine.

Dronkers, J. 1990. Twee onacceptabele vragen die niet in het OESO-rapport kwamen: groei deelname en verzuiling. Schoolblad 25 (14), 16-20. [Full text]

Dronkers, J. 1989. Verschillen tussen scholen. Intermediair 25 (8), 61-67.

Costongs, J. & J. Dronkers, 1989. Sociaal milieu en effectieve scholen. Stimulans 7:15-18.

Dronkers, J. 1988. Hoger onderwijs voor velen; is de externe democratisering geslaagd? Intermediair 24(27), 15-17.

Dronkers, J. 1987. Ongelijkheid in het onderwijs - een balans. Socialisme en Democratie 44(7/8), 226-230.

Dronkers, J. 1986. Roomser dan de paus: misbruik van het privacy-argument. Privacy en Registratie 11:10-13.

Dronkers, J. 1986. De bijziendheid van Deetman. Arbeidsmarkt als panacee. Intermediair 22 (47), 27-29.

Faasse, J. H., B. Bakker, J. Dronkers & H. Schijf, 1986. Verschillen in onderwijskansen zijn gebleven. School 21:57-60.

Dronkers, J. 1986. Leren, daar gaat het om. WRR-rapport over het voortgezet onderwijs Intermediair 22 (8), 9-13.

Dronkers, J. 1984. Uitwerking van onderwijsmaatregelen is moeilijk te meten. NRC-Handelsblad (24 December)

Randsdorp, L. & Dronkers, J. 1983. Waarom blijft het onderwijs verzuild? Inkom 7 (6), 174-177.

Dronkers, J. 1978. De stijging van intelligentie-scores. Hollands Maandblad 19:15-19. [Full text]

Dronkers, J. 1977. Een wetenschappelijke legitimering van een maatschappelijk compromis. Beleid & Maatschappij 4:176-179.

 

Go to homepage Dronkers