Blogs: contributions to the public debate of Jaap Dronkers

Last update  26 February 2016

 

Dronkers, J. 2016. Eˇn school per bestuur of veel scholen onder ˇˇn bestuur? Maatwerk of schaalvoordelen? (26/2) StukRoodVlees

Dronkers, J. 2016. Schoolkeuze na de invoering van het leidend advies. Is er sprake van adviesinflatie? (21/1) StukRoodVlees

Dronkers, J. 2016. Ligt het schooladvies in 2014/15 hoger dan in voorgaande jaren? (13/1) StukRoodVlees

Dronkers, J. 2016 Sociale herkomst en kwaliteit van VO scholen in 2015. (10/1) BlogcollectiefOnderzoekOnderwijs

Sutherland, A. 2015. StudentsÕ Family Background and SchoolsÕ Test Scores (4/11). Family-Studies.org

Dronkers, J. 2015. The Changing Impact of Education on Divorce and Break-up Risk (20/10) Family-Studies.org

Dronkers, J. 2015. Are the PISA Data for Shanghai Flawed? (3/10) HuffPost

Dronkers, J. 2015. Too Few Available Men with Enough Education in USA? A Cross-National Comparison (2/10) HuffPost

Dronkers, J. 2015. Cohabitation, Marriage and Union Istability in Europe (21/9) Family-Studies.org

Dronkers, J. 2015. Political Preferences and Marital Stability in Europe (24/8) Family-Studies.org

Dronkers, J. & T. Emery. 2015. De beste leeftijd om te samenwonen of te trouwen? Relatie leeftijd bij samenwonen of huwelijk en scheidingskansen. (11/8) Blog

Dronkers, J. 2015. An Optimal Age to Marry? Age at Marriage and Divorce Risk in Europe and the US. (11/8) Family-Studies.org

Dronkers, J. 2015. De negatieve relatie tussen bevoegd gegeven lessen en schoolkwaliteit nader bekeken. (1/7) Blog

Dronkers, J. 2015. Verschilt het gemiddeld rekenonderwijs tussen basisscholen? (1/7) Blog

Dronkers, J. 2015. Zijn er systematische verschillen tussen scholen (& onderwijstypen) in hun scores op de rekentoets? (18/5) Volkskrant site

Dronkers, J. 2015. Goede basisscholen met veel leerlingen uit slechte wijken en slechte basisscholen met veel leerlingen uit goede wijken in de vier grote steden (10/2) Blog

Dronkers, J. 2015. Stijgt het basisschooladvies in de grote steden sinds 2011? (6/2) Blog

Dronkers, J. 2015. Afgelopen jaar geen constant percentage zwakke basisscholen (15/1) Stuk Rood Vlees.

Dronkers, J. 2014. Sociale herkomst en kwaliteit van VO scholen (8/12) Blog

Dronkers, J. 2014.  Het belang van goed geschoolde vakleraren in het voortgezet onderwijs (31/10).  Stuk Rood Vlees.

Dronkers, J. 2014. Groeit het verschil tussen CITO-score en advies in periode 2011-2014? (2/10) Stuk Rood Vlees

Dronkers, J. 2014. Welke basisscholen geven te hoge adviezen in vergelijking met hun CITO-score? (14/7) Blog

Dronkers, J. 2014. CITO scores en denominatie, onderwijsvisie en schoolbesturen. (11/7) Blog

Dronkers, J. 2014. Zijn schooladviezen aan inflatie onderhevig? (28/6) Blog Stuk Rood Vlees.

Dronkers, J. 2014. De onderwijsinspectie is inderdaad te soft (12/5) Blog Stuk Rood Vlees.

Dronkers, J. 2014. Is de onderwijsinspectie te soft of gebruikt zij andere kwaliteitsindicatoren? (21/3) Blog Stuk Rood Vlees.

Dronkers, J. 2014. Intelligentie en schoolprestaties:  primaire en secundaire effecten van ouderlijk milieu (8/2) Blog Stuk Rood Vlees

Dronkers, J. 2014. CPB rapport over Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA) doorgelicht. (4/02) Blog Stuk Rood Vlees

Dronkers, J. 2014. Excellente en niet-excellente basisscholen vergeleken. (16/01). Blog Stuk Rood Vlees

Dronkers, J. 2014. De achtergronden van Engelstalige basisscholen vergeleken (09/01). Blog Stuk Rood Vlees

Dronkers, J. 2013. Dronkers-schoolcijfer gaat over de minimum kwaliteit van scholen in het voortgezet onderwijs (13/11). Blog Stuk Rood Vlees

Dronkers, J. 2013. De taak van wetenschappers bij het vaststellen van kwaliteit van scholen (20/9). Blog Stuk Rood Vlees

Dronkers, J. 2012. CE cijfers Latijn en Grieks op zelfstandige gymnasia en gymnasium afdeling van VWO-scholen. Blog

Dronkers, J. 2010. De relatie tussen leerkrachten-tekort en de taal- en natuurkundekennis en -vaardigheden van 15 jarige leerlingen. Blog

Dronkers, J. 2010. Etniciteit en religie ook van belang voor schoolsucces. (16/7) [Wereldjournalisten]

Dronkers, J. & M. de Heus. The higher educational achievement of Chinese pupils, inside and outside of Asia: the higher transparency of Chinese numbers or a higher value of learning within Chinese culture?

Dronkers, J. & M. de Heus. The educational achievement of Turkish immigrant pupils compared with the educational achievement of Turks at home